weblogUpdates.ping Taneak Jang, Rejang Land, Tanah Rejang http://rejang-lebong.blogspot.com Taneak Jang, Rejang land, Tanah Rejang: Jewal beetle from Rejang Land, Bengkulu, Southern Sumatra

Jewal beetle from Rejang Land, Bengkulu, Southern Sumatra

·

Skumbang Padang
Chrysochroa fulminans ssp

Image location Talang Rimbo Lama, Curup Town, Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province, Southern Sumatra. Photo by Curup Kami0 comments:

Rejang Land Pal

Support by