weblogUpdates.ping Taneak Jang, Rejang Land, Tanah Rejang http://rejang-lebong.blogspot.com Taneak Jang, Rejang land, Tanah Rejang: Folk Tale : Asal Mula Sungai Musi

Folk Tale : Asal Mula Sungai Musi

·

Southern sumatra legend story

[1.jpg]

[2.jpg]
[3.jpg]
[4.jpg]
[5.jpg]
[6.jpg]
[7.jpg]
Source :

Cerita rakyat dari Sumatra Selatan
Oleh B. Yass
Diterbitkan oleh Grasindo, 1993
ISBN 9795538438, 9789795538431

0 comments:

Rejang Land Pal

Support by